Mazury na rowerze?>

Mazury, jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Obszar ten ze względu na swoje walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe stanowi bardzo atrakcyjne miejsce turystyczne. Małe uprzemysłowienie, mała gęstość zaludnienia, dobrze rozwinięta sieć dróg lokalnych ,a także atrakcyjna kultura miejscowej ludności, stoją u podstaw rozwoju turystycznego regionu. Nie tylko żeglarstwo jest główną atrakcją dla osób odwiedzających ten region. Powstające tu ośrodki jazdy konnej,  możliwość organizowania wycieczek pieszych, pozwalają poznać piękno tego regionu. Mazury to potencjał dla aktywnego wypoczynku nie tylko latem. Strategia rozwoju tego obszaru obejmuje również sporty zimowe, to tu powstają trasy do uprawiania biegów narciarskich, jazdy bojerami czy łyżwiarstwa.

Region ten bierze udział w programach takich jak: projekt Eurovelo czy Velo Henseatica. Programy te pozwalają na rozwój turystyki rowerowej w całym regionie.  Daje szansę na poznawanie Mazur  i stanie się prócz żeglarstwa główną atrakcją. Ten rodzaj turystyki pozwala wykorzystać detale środowiska naturalnego, dziedzictwa historycznego i kulturowego. Powstawanie nowych tras rowerowych stanie się rodzajem turystyki, gdzie w  czystym powietrzu w otoczeniu nieskażonej zieleni można będzie przejeżdżać  trasy bogate nie tylko w okazy przyrody, ale także zwiedzać dwory pruskie czy zamki gotyckie.

Atrakcje na Mazurach będą też znacznie łatwiej dostępne, dzięki budowie tras rowerowych na drogach utwardzonych czy nieczynnych torowiskach. Łączna ich długość  to 1.160 kilometrów. Będzie więc gdzie jeździć, zwiedzać i podziwiać ten piękny obszar naszego kraju
Tags: